Kalender

Activiteiten

Volgende activiteiten zijn reeds gepland of worden vooropgesteld.  Uiteraard zijn er nog veel klasactiviteiten gepland.  Je wordt telkens op de hoogte gesteld door de leerkracht zelf.

Vrijdag 20 september 2019Strapdag
Dinsdag 24 september 2019Veldloop
Vrijdag 4 oktober 2019Schoolfotograaf
Zaterdag 12 oktober 2019Eetfestijn
Vrijdag 6 december 2019Sinterklaasfeest
Donderdag 19 december 2019Kerstbabbel
Donderdag 13 februari 2020Familiefeest
Zondag 29 maart 2020Paasontbijt
Vrijdag 24 april 2020Autoluwe schooldag
Zondag 10 mei 2019Lentefeest / groeifeest
Zaterdag 16 mei 2019Schoolfeest
Zondag 17 mei 2019Plechtige Communie
Donderdag 21 mei 2020Eerste Communie
Vrijdag 26 juni 2019Afscheid 6de leerjaar

Vrije dagen en vakanties

Pedagogische studiedagen   woensdag 20 november 2019
woensdag 22januari 2020
woensdag 18 maart 2020
Vrije dagen maandag 30 september 2019
vrijdag 31 januari 2020  
Herfstvakantie maandag  28 oktober
t.e.m. zondag 3 november 2018
Wapenstilstandmaandag 11 november 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019
t.e.m. zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie       maandag 24 februari 2020
t.e.m. zondag 1 maart 2020
Paasvakantie maandag 6 april 2020
t.e.m. maandag 19 april 2020  
Dag van de Arbeid vrijdag 1 mei 2020
O. H. Hemelvaart   donderdag 21 mei 2020
Brugdag vrijdag 22 mei 2020  
Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020

Proefwerken

Tweemaal per jaar worden aanvullende proeven afgenomen. De leerkrachten stellen de volgorde en de leerstof voor de proeven vast.

Eerste reeks tussen 2 en 13 december 2019 (varieert per klas) 
Tweede reeks        tussen 8 en 19 juni 2020 (varieert per klas)   

Oudercontacten en rapporten

KleuterrapportRapporten lagerOudercontacten kleuter + lager
Vrijdag 25 oktober 2019Donderdag 3 oktober 2019
(enkel welbevinden en sociaal-emotionele evaluatie)
Donderdag 19 december 2019 Donderdag 19 december 2019 Donderdag 19 december 2019
Donderdag 12 maart 2020  in maart: oudercontact op vraag
Vrijdag 24 april 2020  
Donderdag 25 juni 2020 Donderdag 25 juni 2020 Donderdag 25 juni 2020