D eze klas heeft echt veel pit, 
E lkaar helpen als het even tegenzit. 
R ekenen tot 1000, wij zijn echte kraks, 
D e taalbende voor Nederlands, dat vinden we de max.
E n we mogen de lessen W.O. niet vergeten, 

L ater zullen we alles over de wereld weten. 
E en beetje Frans, dat proeft naar meer, 
E ncore une fois, keer op keer. 
R ennen, springen, zwemmen, ook dat hoort erbij,
J e hoort het, wij zijn zo blij.
A llemaal samen gaan we erop uit, 
A llemaal samen, stap per stap vooruit. 
R ep je snel naar onze klas, een vriendje er bij komt van pas!

leerkrachten: juf Jacoba & Kathleen

Facebook: Tweede Graad Basisschool De Keimolen