Keuze religie

Deze cursussen worden in de lagere afdeling gegeven door bijzondere leermeesters (2u/week).

U heeft de keuze uit Katholieke, Protestantse, Islamitische, Israëlitische of Orthodoxe Godsdienst en niet-confessionele zedenleer.

De kinderen die Katholieke godsdienst volgen, worden voorbereid op de Eerste Communie en het Heilig Vormsel. De ouders worden hierover ingelicht door de godsdienstleerkracht. De kinderen die niet-confessionele zedenleer volgen worden voorbereid op hun Lentefeest.

De ouders die op basis van hun eigen religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen van één der aangeboden godsdiensten of niet-confessionele zedenleer kunnen een gemotiveerde aanvraag tot vrijstelling indienen via het inrichtingshoofd.

Lentefeest (1ste en 6de leerjaar): zondag 7 mei 2023
Eerste Communie: donderdag 18 mei 2023,
Plechtige Communie Kruisem: Navragen bij de parochie waar je woont. ( Voor Kruishoutem zondag 13 mei 2023)