Een kleuter die 2,5 jaar geworden is mag naar school. Dit kan echter niet zomaar op elke dag.  Je kan steeds een afspraak maken om de sfeer te komen opsnuiven, om de visie te leren kennen op het nummer 09 / 383 56 14

Voor deze kleine peuters en hun ouders organiseren de kleuterjuffen / meester en directeur regelmatig een Koekeloeredag. Ouders krijgen informatie over de werking van de klas en kunnen tijdens dit moment ook al hun vragen kwijt. De kinderen mogen op ontdekkingsreis gaan in hun nieuwe klas.

De Koekeloeredagen gaan door op: woensdag 7 oktober 2020 – vrijdag 11 december 2020 – zaterdag 23 januari 2021 – woensdag 24 maart 2021.

De kleuter moet wachten tot de eerstvolgende instapdatum. Deze instapdatum is telkens de eerste dag na één van de volgende vakanties:

  • Na de grote vakantie: 1 september 2020
  • Na de herfstvakantie: 9 november 2020
  • Na de kerstvakantie: 4 januari 202
  • 1 februari 2021
  • Na de krokusvakantie: 22 februari 2021
  • Na de paasvakantie: 19 april 2021
  • Na Hemelvaart: 17 mei 2021