Een kleuter die 2,5 jaar geworden is mag naar school. Dit kan echter niet zomaar op elke dag.  Je kan steeds een afspraak maken om de sfeer te komen opsnuiven, om de visie te leren kennen op het nummer 09/ 383 56 14

Voor deze kleine peuters en hun ouders organiseren de kleuterjuffen/ meester en directeur regelmatig een Koekeloeredag. Ouders krijgen informatie over de werking van de klas en kunnen tijdens dit moment ook al hun vragen kwijt. De kinderen mogen op ontdekkingsreis gaan in hun nieuwe klas.

De Koekeloeredagen gaan door op: vrijdag 4 oktober 2019 – vrijdag 13 december 2019 – woensdag 29 januari 2020 – zaterdag 14 maart 2020.

De kleuter moet wachten tot de eerstvolgende instapdatum. Deze instapdatum is telkens de eerste dag na één van de volgende vakanties:

  • Na de grote vakantie: 2 september 2019
  • Na de herfstvakantie: 4 november 2019
  • Na de kerstvakantie: 6 januari 2020
  • 1 februari 2020
  • Na de krokusvakantie: 2 maart 2020
  • Na de paasvakantie: 20 april 2020
  • Na Hemelvaart: 25 mei 2020