Mogen we vragen om uw kind niet vroeger op te halen dan het einde van de lessen. Dit geldt zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere afdeling. U wordt verzocht de begin- en einduren te respecteren.

Ook in de kleuterafdeling is het belangrijk dat uw kind deelneemt aan alle activiteiten.
De kleuters worden afgehaald aan de poort. Zij gaan samen met de juf/meester naar het poortje.

De kinderen die met de bus gaan, verzamelen en worden begeleid naar de bus.

De kinderen van de lagere school die worden afgehaald verzamelen in de rij en gaan onder begeleiding naar de schoolpoort waar de ouders hun kinderen kunnen opvangen.