Schoolagenda, heen- en weerschriftje en informatiebrieven

De schoolagenda is een communicatiemiddel tussen de leerkracht en de ouders. Wij dringen er op aan de agenda elke dag te ondertekenen. Zo blijft u op de hoogte van de taken, lessen en mededelingen.

Indien u informatie wil doorspelen naar de school, is de schoolagenda het ideale middel.

Gelieve stipt de meegegeven nota’s of informatiebrieven in te vullen, te ondertekenen voor gezien en
terug mee te geven met uw kind.

Er wordt heel vaak gecommuniceerd via het onlinepatform GIMME.

Oudervereniging De Keimolen

Achter elke stevige school staat een sterke oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt de school waar het kan: zowel praktisch als financieel.

Elk jaar organiseert de oudervereniging activiteiten ( eetfestijn, schoolfeest,…) waarvan de opbrengst naar de betere omkadering van de kinderen gaat.

Daarnaast biedt de oudervereniging een mogelijkheid om in overleg te treden met de werking van de school.

De oudervereniging is steeds op zoek naar enthousiaste ouders. Iedereen die interesse heeft kan dit steeds melden aan de directie.

Ronde tafel gesprekken

Minstens 1x per maand houden we een ronde tafel gesprek. Dan gaan we samen zitten om te kijken wat goed loopt en wat moet bijgeschaafd worden. Wat goed loopt, gaan we koesteren, wat minder goed loopt schaven we samen bij.

In samenspraak met de kinderen kijken we hoe we onze schoolwerking kunnen versterken.

Opgepast: niet alles kan en mag, maar met een goed gesprek kan er veel opgelost worden.

Pestgedrag kan niet door de beugel. In overleg kijken we wat er kan/ moet veranderen. Als dit niet zo is kunnen er sancties volgen.