De lesuren zijn dezelfde voor kleuter- en lagere school

8:45 – 9:35
9:35 – 10:25
pauze
10:40 – 11:30
11:30 – 11:55 ( woensdag tot 11:30 )
middagpauze
13:10 – 14:00
14:00 – 14:50
pauze
15:10 – 16:00
( vrijdag tot 15:00 )

We verwachten dat de leerlingen stipt op tijd op school aanwezig zijn, ook de kleuters. Het is vervelend voor de juf of meester en voor de leerlingen om gestoord te worden door kinderen die te laat naar school gebracht worden.

We vragen dat laatkomers eerst langskomen bij het secretariaat of directie alvorens naar de klas te gaan.