Gelieve uw kinderen af te zetten aan de ingang van de school of ze te begeleiden tot aan de kleuterspeelplaats (bij regenweer in het kleuterspeelzaaltje).

Gelieve uw wagen niet te parkeren op de plaatsen, voorbehouden aan onze schoolbussen, om het vlotte busverkeer niet te hinderen.

Alle kinderen verzamelen op de speelplaats van het kleuter en het lager. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de toezichters met de kinderen in de grote zaal of de speelplaats zijn. De kinderen mogen NIET alleen op de speelplaats spelen.

De bel gaat om 8.45 uur. Alle kinderen ( lager ) gaan spontaan tot aan hun klas op een rustige manier en wachten om de klas binnen te gaan tot de juf of meester daartoe het sein geeft.

Kinderen die te laat zijn, melden zich steeds bij de directie.