Missie en visie

De fundamenten voor een leuke school voor ieder kind

Met het ganse team willen wij onze kinderen vormen tot sociaal vaardige mensen die zich blijven ontwikkelen en weerbaar zijn tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Om het maximale te bereiken met elk kind, is het nodig dat de kinderen zich goed voelen op school. Daarom is het nodig dat iedereen respectvol omgaat met elkaar en respect heeft voor het eigen materiaal en dat van anderen. Beleefdheid, sociale vaardigheden en het respecteren van afspraken zijn hiervoor belangrijke pijlers.

Dit schooljaar willen we graag enkele afspraken belichten:

 • We zijn beleefd tegen iedereen op school, groot of klein.
 • Tijdens de pauzes lopen we niet in de gang of blijven we niet in de klas.
 • Bij de eerste bel gaan we samen de juf/ meester naar de klas.
 • Als we op school toekomen, plaatsen we onze schooltas, rustig op de juiste plaats.
 • We spreken Algemeen Nederlands,
 • We maken de anderen niet klein om zelf groot te zijn.

Wij hechten veel belang aan de samenwerking tussen school en gezin. We willen een luisterbereide, bezorgde school zijn. Ouders zijn dan ook altijd welkom.

Raadgevingen worden gegeven en beslissingen worden steeds genomen in het belang van de kinderen. Streven naar waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, werkkracht, verantwoordelijkheid en vriendschap.

Aanvaarding en respect voor elke overtuiging, zijn speerpunten van basisschool De Keimolen.

EEN SCHOOL, WAAR IEDEREEN RUSTIG MET ELKAAR OMGAAT, IS ZOVEEL LEUKER OM VEEL TE LEREN.

Veiligheid, gezondheid en milieubeleid

Als school is het onze opdracht om onderstaande aandachtspunten, meegegeven door de overheid, op te volgen.

Wij verwachten dan ook de medewerking van jullie, ouders, om:

 • de kinderen geen speelgoed te laten meenemen naar school.
 • juwelen strikt te beperken.
 • GSM of andere waardevolle voorwerpen thuis te laten.
 • Frisdrank te beperken tot het minimum: d.w.z. enkel thuis en NIET op school ! Enkel melkdranken, water zijn toegelaten! We gebruiken drinkbussen en geen brikjes.
 • SNOEP, chips, koeken met chocolade, … mogen NIET meegebracht worden !

Verder willen we de afvalberg beperken door:

 • Boterhamdozen, koekendozen en drinkbussen te gebruiken.
 • Papier, PMD en afval te sorteren.