Per klas wordt er een afgevaardigde gekozen die dan zetelt in de leerlingenraad. Zij vergaderen maandelijks met 2 leerkrachten en de directie en brengen informatie over van en naar de medeleerlingen.