Missie en visie

Een kleinschalige, warme, zorgende school met een focus op ste(a)m en outdoor education.

Focus op ste(a)m en outdoor education

Ste(a)m education

STEM is leuk, STEM is relevant!

We worden vandaag en in de toekomst steeds meer geconfronteerd met complexe, maatschappelijke en technologische problemen. We hebben niet alleen STEM professionals nodig die deze problemen interdisciplinair kunnen oplossen. We hebben ook mensen nodig met inzicht in STEM die STEM professionals kunnen bijstaan.

Door geïntegreerd STEM-onderwijs leren leerlingen waarom STEM relevant is en hoe ze samen naar oplossingen kunnen zoeken voor authentieke problemen.

Outdoor education

Waar we kunnen, trekken we naar buiten om onze doelen te bereiken. De buitenomgeving zorgt voor extra beweging, zet onze hersenen actief aan het werk, daagt ons uit. We leren zorg dragen voor de natuur. Het project rond groene vingers ism ouders, gemeente, school leent er zich perfect voor in onze prachtige groene omgeving.

Zorgbeleid

In GO! basisschool De Keimolen zetten we in op het volledig menselijk potentieel van onze leerlingen (hoofd, handen en hart). Waar we knelpunten ondervinden, gaan we bijsturen en ondersteunen.

Binnen ons zorgbeleid stellen we volgende pijlers voorop :

‘Ik voel me goed’

Kinderen die zich goed voelen in de klas en op school komen graag naar school en leren met plezier. Door een persoonlijke benadering, het werken met het kind en luisteren naar het kind krijgen onze leerlingen de kans om zich te tonen zoals ze echt zijn.

‘Verbondenheid’

In ons kleinschalige school kennen we elkaar. Iedereen zorgt voor elkaar en kent elkaar. Een zorgtraject wordt opgestart in nauw overleg met de ouders en alle actoren zodat alle partijen elkaar kunnen versterken.

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak en regelmatig overleg tussen ouders, team en kinderen zorgen ervoor dat we samen doelgericht aan de ontwikkeling van je kind kunnen werken.

De leerkracht doet ertoe

De brede basiszorg is de zorg die binnen de klasmuren wordt uitgewerkt en erop gericht is alle kinderen te laten groeien en bloeien. Een hechte band tussen de leerkracht en de kinderen is essentieel.

De leerkracht gaat ondersteunen en differentiëren wanneer leerproblemen de kop opsteken, maar zorgt ook voor verdieping, ondersteunt in klasgesprekken, zet actief in op een positief klasklimaat en het welbevinden van alle leerlingen.

Wanneer de brede basiszorg niet volstaat, volgen we de stappen van het zorgcontinuüm in overleg met het CLB, ouders en andere actoren.