Wie zijn wij?

We zijn een groep enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis actief inzetten voor de school(omgeving) van jouw en onze kinderen.
De ouderraad heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te verhogen en fungeert dan ook als spreekbuis voor de ouders naar de school.
Anderzijds tracht de ouderraad, door haar activiteiten, de ouders samen te brengen en de school een financieel steuntje in de rug te geven. De ouderraad werkt hiervoor nauw samen met de school.

Wat doen we dan concreet?

We werken rond drie pijlers:

We organiseren een aantal toffe activiteiten die geld opbrengen, dat (on)rechtstreeks naar de school gaat. Hiervoor hebben we werkgroepen van een aantal ouders die deze activiteiten verzorgen en vele andere ouders komen de dag zelf nog een handje toesteken. Voorbeelden hiervan zijn: het mosselfestijn, paasontbijt, schoolfeest,…. De opbrengst dient als bijdrage voor bv. de kleuterspeeltuin, nieuw didactisch materiaal in alle klassen, fototoestellen in de klas, nieuwe fietsen kleuters, … 

Naast de financiële steun, trachten we ook op anderen manieren ons steentje aan de school bij te dragen. Niet alles wat we doen, brengt geld op, soms komen we gewoon helpen en soms steken we daar wat vrije tijd in. 

Meedenken, adviseren en overleggen:
een aantal leden van de ouderraad zetelen ook in de schoolraad. Op die manier kan de ouderraad (beleids)advies geven – op eigen initiatief of indien hen hierom gevraagd wordt – omtrent aangelegenheden die de kinderen, de ouders of het personeel aanbelangen zoals bijvoorbeeld de algemene organisatie en werking van de school, opstellen schoolreglement, de verkeersveiligheid rond de school, de opvang voor en na de schooluren…

Wat zijn onze wensen?

Omdat de ouderraad een goede afspiegeling zou zijn van ouders en leerlingen, zouden we het fijn vinden om per klas één of meer vertegenwoordigers in de ouderraad te hebben. Deze ouders zijn de schakel tussen de ouders en de leerkracht.

Naast deze vertegenwoordigers, zou het uiteraard ook fijn zijn als we een beroep kunnen doen op andere ouders, die een handje toesteken bij sommige van onze activiteiten. Zodat de gezegdes “Hoe meer zielen hoe meer vreugd” en “Vele handen maken licht werk” echt tot leven kunnen komen.

Wil je je dus graag samen met andere enthousiaste ouders inzetten voor onze school, neem dan snel contact met ons op. Laat ons duidelijk weten of je effectief lid wil worden van de ouderraad of eerder geïnteresseerd bent om af en toe te helpen

Meer weten?

Contacteer de voorzitter Mario Bossuyt : mario.bossuyt@telenet.be

Samen sterk, samen school maken. Ouders, grootouders, vrienden zijn van onschatbare waarde voor de school.