Medische fiche
De kriebelbeestjes in de haren
Gezonde en milieuvriendelijke tussendoortjes

Medische fiche

In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een medische fiche mee. Gelieve deze zo goed mogelijk in te vullen. De fiches worden bewaard op het secretariaat en ook de leerkracht van uw kind krijgt hiervan een kopie. Zo kunnen we u altijd bereiken in geval van nood. Het is dus uitermate belangrijk om veranderingen in medicatie, ziekten, allergieën, huisdokter en telefoonnummers steeds door te geven aan het secretariaat van de school.

U wordt steeds gecontacteerd bij een ongeval van uw kind. Zo kan u met uw kind naar een arts naar keuze. Wanneer wij u echter niet kunnen bereiken kan de directie van de school beslissen de dichtstbijzijnde arts te raadplegen. Indien nodig wordt de ziekenwagen gebeld of brengen we uw kind naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Op school wordt er geen medicatie gegeven door de leerkrachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dit wil zeggen dat u bij elke medicatie, ook bij hoestsiroop, een briefje van de dokter moet meegeven met duidelijk instructies: naam medicatie, wanneer de medicatie moet gegeven worden, de hoeveelheid, de duur (aantal dagen) en eventueel de manier waarop de medicatie gegeven moet worden.
Gelieve de medicatie steeds aan de klasleerkracht af te geven.

De kriebelbeestjes in de haren

Elk jaar duiken wel eens luizen op in school. Zeker na een vakantie durven de kriebelbeestjes de school te bezoeken. Het schoolteam controleert regelmatig de haren van de kinderen, maar we vragen ook aan de ouders om hier heel waakzaam voor te zijn. Volg gerust de tips hieronder.

Indien er kriebelbeestjes worden gevonden in de klas worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Gezonde en milieuvriendelijke tussendoortjes

Wij kiezen voor gezonde en milieuvriendelijke tussendoortjes. Zo willen we onze kinderen reeds van klein af gezond en duurzaam laten consumeren. Met een fruitactie op school maken we de kinderen vertrouwd met verschillende smaken en bevorderen we het eten van soms onbekende vruchten.

De kinderen die deelnemen aan de fruitactie krijgen een vers stuk fruit op dinsdag.
De kostprijs voor een volledig schooljaar bedraagt € 7.
Over de hele school wordt er ‘s morgens fruit gegeten.
Water wordt meegegeven in een drinkbus, niet in wegwerpbare brikjes.
In de namiddag mag er nog een koek, maar in een doosje.

Gelieve doosjes en flesjes zeer goed te naammerken zodat ze steeds terecht komen.